Motylki

Wychowawcy grupy: mgr Elżbieta Bystrzycka, mgr Małgorzata Misiak, mgr Beata Romanek
Pomoc nauczyciela: Dorota Mazurek

24mar2024

Dnia 19 marca dzieci z grupy Motylki wybrały się do sali zabaw „Kawa i zabawa”. Głównym celem wizyty był udział dzieci w warsztatach wielkanocnych. Zadaniem dzieci było wykonanie świątecznego zajączka. Praca wymagała różnorodnych aktywności plastycznych: malowania farbami i dekorowania postaci figurki. Dzieci miały okazję wykazać się swoimi umiejętnościami i kreatywnością. Warsztaty zostały zakończone wystawą prac dzieci i wspólnym zdjęciem. W dalszym czasie pobytu był czas na zabawy ruchowe i tematyczne w wybranych kącikach zainteresowań. To one pozwoliły wykazać się swoją sprawnością fizyczną. Dzień spędzony w sali zabaw był wyjątkowy i dostarczył dzieciom wiele radości.

                                                                                              Bystrzycka Elżbieta

[…]
17mar2024

Dnia 12 marca br. Dzieci z grupy z Motylki były na kolejnych zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Tematyka zajęć związana była ze zbliżającą się porą roku – wiosną. Dzieci słuchały czytanego listu od Pani Wiosny, oglądały film edukacyjny, rozwiązywały zagadki słowne, układały puzzle i malowały Panią Wiosnę. Dzięki kolejnym zadaniom miały możliwość odświeżyć i uporządkować wiadomości o zwiastunach wiosny. Dodatkowym zadaniem było przygotowanie wielkanocnego koszyczka. Zajęcia biblioteczne spełniły ważną rolę w edukacji przedszkolaków. Wzbogaciły wiedzę przyrodniczą dzieci, poszerzyły zakres słownictwa i wpłynęły na kształtowanie postaw proekologicznych.

                                                                                                     Bystrzycka Elżbieta

[…]

17mar2024

Dnia 26 lutego br. Dzieci z grupy Motylki gościły w Szkole Podstawowej Nr3 w Lubartowie. Celem wizyty było zapoznanie z placówką, do której większość dzieci z grupy będzie uczęszczać od przyszłego roku szkolnego do klasy pierwszej. Przedszkolaki spotkały się z uczniami klasy 3d i ich wychowawczynią. Słuchały opowieści o szkole, razem bawiły się przy muzyce i malowały medale. Druga część spotkania odbyła się w sali gimnastycznej. Motylki dołączyły do innych grup przedszkolnych i wspólnie uczestniczyły w turnieju sportowym. Starsi koledzy dzielnie wspierali przedszkolaków w pokonywaniu wyznaczonych zadań. Wspólna zabawa dostarczyła naszym Motylkom wielu wspaniałych przeżyć. Był to wyjątkowy dzień dla przedszkolaków.

                                                                                                 Bystrzycka Elżbieta

[…]

16sty2024

                                          „Nasza babcia i nasz dziadek”
                                            są niezwykli i wspaniali”

Dnia 15 stycznia 2024 r. w grupie Motylki odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przedstawiły swoim gościom Jasełka, które dostarczyły widzom niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Były również wiersze, piosenki i życzenia dla ukochanych babć i dziadziusiów. Po występach przedszkolaki wręczyły przygotowane własnoręcznie upominki. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

                                                                                                    Bystrzycka Elżbieta

[…]

9sty2024

Dnia 09.02.2024r. dzieci z grupy Motylki gościły w Dziennym Domu Opieki Społecznej w Lubartowie. Przedstawiły pensjonariuszom i pracownikom placówki Jasełka. Swoim występem przedszkolaki przeniosły widzów w odległe czasy i ukazały historię narodzenia Pana Jezusa. Maleńką Dziecinę czule tuliła jego matka i pięknie śpiewała mu kołysanki. Mocnym ramieniem wspierał Ją, Święty Józef. Dziecinę odwiedzili różni goście, którzy recytowali utwory poetyckie, śpiewali kolędy i pastorałki. Wręczyli też upominki małemu Dzieciątku. Swoim występem dzieci sprawiły widzom wielką radość. Za swój występ otrzymały brawa i słodki poczęstunek.

                                                                                                    Bystrzycka Elżbieta

[…]

15gru2023

Dnia 14 grudnia grupa Motylki przedstawiła Jasełka dla zaproszonych rodziców. Swoim występem mali aktorzy przenieśli wszystkich w bardzo odległe czasy i dzieci przypomniały, że w Betlejem przyszedł na świat Zbawiciel. Była szopka ze Świętą Rodziną, piękne Anioły, srebrzyste Gwiazdeczki, pasterze, królowie oraz dzieci, które przyszły z prezentami do Dzieciątka Jezus. Doskonałym dopełnieniem tekstu mówionego była muzyka budująca nastrój poszczególnych scen, kolędy i pastorałki. Za swój przepiękny występ dzieci zostały nagrodzone ogromnymi brawami. Potem był czas na świąteczne życzenia nauczycieli, rodziców i pani wicedyrektor pani Agnieszki Woźniak. Spotkanie przebiegało w bardzo podniosłej i świątecznej atmosferze

      Bystrzycka Elżbieta

[…]

13gru2023

Dnia 12 grudnia 2023 r. dzieci z grup Motylki, Króliczki i Kotki odwiedziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Śpiewem i opowieściami przybliżyły dzieciom tajemnicę narodzenia małego dzieciątka Jezus. Różnorodne aktywności zaaranżowane przez siostry dostarczyły dzieciom wielu doświadczeń i wrażeń. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem i zaciekawieniem uczestniczyły w zajęciach rekolekcyjnych.                                   

 Bystrzycka Elżbieta

[…]
6gru2023

Dnia 6 grudnia 2023r. dzieci z grupy Motylki wyjechały do Lublina do Centrum Kongresowego na spektakl „Mikołajkowy Magic Show”. Abrakadabra …to magiczne zaklęcie, które zna każde dziecko. Większość z nich przynajmniej raz w marzeniach przenosiło się w odległy świat, w którym stawało się  Alicją z Krainy Czarów, bądź Harry Potterem. Dzieci z ogromną radością uczestniczyły
w widowisku iluzjonistycznym. Po powrocie do przedszkola dzieci z grupy Motylki odwiedził Święty Mikołaj. Motylki z wielkim zapałem recytowały wiersze i śpiewały piosenki przygotowane dla długo oczekiwanego gościa. Następnie Mikołaj wręczył dzieciom piękne prezenty i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

  Bystrzycka Elżbieta

[…]

4gru2023

3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji w piątek dzieci z grupy Motylki brały udział w zajęciach z panią Magdą logopedą, które uświadomiły dzieciom, że są wokół nas osoby (dorosłe i dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, psychicznej, zmysłowej czy nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organizmu. Osoby te mają takie same prawa i obowiązki jak my, ale w swoim życiu borykają się z różnymi trudnościami i często wymagają naszego wsparcia, zrozumienia i pomocy. Zajęcia w Motylkach stały się okazją do przybliżenia dzieciom problemów osób niepełnosprawnych. Podczas rozmowy i wspólnej zabawy dzieci dowiedziały się czym jest niepełnosprawność, jakie ograniczenia niesie ze sobą w codziennym życiu, poznały podstawowe rodzaje niepełnosprawności oraz sposoby jakimi osoby niepełnosprawne walczą ze swoimi ograniczeniami. Przypomniały sobie jak ważne w codziennym życiu są zmysły i sprawne ciało.

[…]
13lis2023

Dnia 10.10.2023 r. dzieci z grupy Motylki wzięły udział w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych na Cmentarzu parafialnym z udziałem władz samorządowych oraz przedstawicielami placówek oświatowych Miasta i Gminy Lubartów. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć pamiątkowe mogiły i pomniki żołnierzy, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Zapaliły również znicze na grobach żołnierzy. Uroczystość dostarczyła niezapomnianych wrażeń dzieciom. Była to dla nich prawdziwa lekcja historii.

                                                                                                                        Bystrzycka Elżbieta

[…]
13lis2023

Dnia 09.10.2023 r. Motylki uczestniczyły w kolejnych zajęciach bibliotecznych. Tematyka spotkania związana była ze zbliżającym się Świętem Niepodległości. Dzieci były angażowane w różnorodne  działania : rozwiązywanie zagadek, recytacja wiersza, oglądanie prezentacji oraz zajęcia plastyczne. Aktywności te pozwoliły na utrwalenie i wzbogacenie wiadomości dzieci o Polsce i symbolach narodowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Bystrzycka Elżbieta

[…]
19paź2023

Dnia 19 października 2023r. dzieci z grupy Motylki wybrały się na pierwsze zajęcia biblioteczne do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z biblioteką jako miejscem użyteczności publicznej. Dzieci poznały zasady korzystania z biblioteki, zwiedziły pomieszczenia czytelni i wypożyczalni oraz dowiedziały się o ich przeznaczeniu. Podczas spotkania z paniami bibliotekarkami dzieci miały możliwość poznania etapów powstawania książek  oraz zasad ich szanowania. Na zakończenie spotkania dzieci oglądały różnorodne książeczki z zakresu literatury dziecięcej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Dostarczyło dzieciom nowych wiadomości i wrażeń. Wpłynęło na poszerzenie zasobu i aktywizowanie słownictwa.

                                                                                               Elżbieta Bystrzycka

[…]
18paź2023

Dnia 16.10.2023 roku dzieci z grupy Króliczki i Motylki uczestniczyły  w wycieczce do Muzeum Wsi Lubelskiej. . Od przewodnika dowiedziały się, jak wyglądało życie na dawnej wsi, poznały jej architekturę, zwyczaje i tradycje. Przedszkolaki uczestniczyły również w zajęciach, które wprowadziły ich w świat dawnych zabaw i zabawek, jakie towarzyszyły dzieciństwu ich prababć i pradziadków. Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy i choć zmęczeni, niezwykle zadowoleni wróciliśmy do przedszkola. Będziemy mieli co wspominać!

Marzena Karczmarz
Elżbieta Bystrzycka

[…]
16paź2023

Wszystkich Rodziców, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju mowy dziecka, zrozumieć czynniki hamujące i stymulujące jej rozwój, poznać sposoby radzenia sobie z obserwowanymi u dziecka trudnościami zapraszamy na rozpoczynające się w naszej placówce Spotkania Edukacyjne dla Rodziców. Logopeda przedszkolny Magdalena Cieślik poprowadzi cykl wykładów „Pomówmy o…”, których celem jest:
– podniesienie świadomości logopedycznej Rodziców,
– wspieranie Rodziców w poznawaniu i rozumieniu mechanizmów wpływających na rozwój mowy dziecka,
– wyposażenie w wiadomości i umiejętności potrzebne do stymulowania i wspomagania rozwoju mowy dziecka,
– włączenie w efektywną współpracę.
Pierwszy wykład z cyklu „Pomówmy o…”, dotyczący rozwoju mowy dziecka odbędzie się 23 października 2023r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Lubartowie (w sali grupy Motylki).
Zainteresowanych Rodziców proszę o zgłoszenie chęci udziału i zapisanie się na spotkanie u wychowawców grup, do czwartku 19.10.2023r.
Spotkanie jest bezpłatne i będzie trwało ok. 1godziny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszam

                                       Magdalena Cieślik

6paź2023

Dnia 04.10.2023r w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie odbył się spektakl pod tytułem : „ Doktor i jego zwierzęta”. W tym wydarzeniu wzięły udział dzieci z grupy : wiewiórki, sówki, wróbelki, króliczki, motylki i kotki

Spektakl opowiada o przygodach szalonego doktora, który pewnego dnia przewrócił swoje życie do góry nogami. Doktor zamiast ludzi leczy zwierzęta, ponieważ zna ich język i potrzeby. Jako wybitny weterynarz znany na całym świecie, wyrusza do odległej Afryki, ogarniętej małpią zarazą. W tej międzynarodowej misji towarzyszą mu jego zwierzęta: pies Jip,  świnia Geb-Geb , małpa Czi-Czi i papuga Polinezja, a to wszystko przy specjalnie skomponowanych do spektaklu piosenkach, przybliżających młodemu widzowi cechy naszych bohaterów.

[…]
6paź2023

Dnia 6 października 2023 Motylki na zajęciach przygotowały pyszne witaminkowe sałatki owocowe. Były pyszne jabłka, gruszki, banany, śliwki i winogrona. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały zgromadzone owoce. Chętnie wypowiadały się na temat ich wyglądu : wielkości, kształtu, koloru oraz wartości odżywczych. Przed przystąpieniem do pracy ustaliły plan pracy, umyły ręce i założyły chusteczki na głowy. Następnie samodzielnie kroiły owoce i układały kompozycje na talerzykach, przestrzegając zasad bezpiecznego posługiwania się nożem. Po zakończonej pracy i posprzątaniu swoich stanowisk pracy przyszedł czas na degustację smakołyków. Wszystkie sałatki okazały się bardzo smaczne, a dzieci zadowolone z samodzielnie wykonanego zadania.                 

                                                                                           Elżbieta Bystrzycka

[…]
2paź2023

Dnia 26.09.2023r w naszym przedszkolu w ramach realizacji  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” gościliśmy autorkę tomiku poezji „Melodia życia” panią Ewę Miduch. Przedszkolaki z grupy: Kotki, Motylki i Króliczki miały okazję posłuchać wierszy czytanych przez naszego gościa, a także posłuchać piosenek śpiewanych przy akompaniamencie gitary. Działanie te miało na celu promować i wspierać rozwój czytelnictwa. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało wiersz napisany przez naszego gościa. Dzieci podziękowały za spotkanie pani Ewie Miduch piosenką oraz  gromkimi brawami . Pani Dyrektor natomiast złożyła na ręce gościa podziękowania za poświęcony dzieciom czas. Spotkanie to upłynęło w ciepłej i radosnej atmosferze. Dziękujemy pani Ewie Miduch za przyjęcie zaproszenia.

[…]
28wrz2023

Dnia 28 września 2023 roku dzieci z grupy Motylki wybrały się na spacer ulicami naszego miasta Lubartowa. Pierwszym punktem wycieczki była fontanna w centrum miasta. Kolejnym miejscem wycieczki była Bazylika Św. Anny. Następnie dzieci przeszły na skrzyżowanie ulic Słowackiego i Lipowej. Tam przypomniały sobie zasady ruchu drogowego oraz ćwiczyły praktycznie przechodzenie przez ulicę z sygnalizacją świetlną. Kolejnym punktem wycieczki był park miejski. Przed wejściem do niego dzieci zatrzymały się przed pałacem i tam podziwiały architekturę pięknej budowli. W parku poszukiwały znaków jesieni oraz rozpoznawały gatunki drzew i innych roślin. Na chwilę zatrzymały się również przy fontannie. Ostatnim punktem wycieczki był spacer w pobliżu stawu i obserwacja kaczek. Wycieczka wzbogaciła zasób wiadomości przedszkolaków o naszym mieście, wzbudziła zaciekawienie obiektami oraz dostarczyła wielu wrażeń.

                                                                                                    Elżbieta Bystrzycka

[…]
27wrz2023

Dnia 27.09.2023 r. dzieci z grupy Motylki oglądały w Lubartowskim Ośrodku Kultury spektakl pt. „Dziewczynka z emocjami”. Było to wydarzenie artystyczno – edukacyjne Teatru Andersena w Lublinie, dedykowane placówkom przedszkolnym i klasom zerowym szkół podstawowych. Głównym celem przedstawienia było ukazanie różnorodnych emocji, które mogą towarzyszyć każdemu dziecku, właściwemu ich określeniu oraz sposobu radzenia sobie z nimi. Spektakl dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.
W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły aktorom kwiaty i własnoręcznie wykonane laurki.

Bystrzycka Elżbieta

22cze2023

Dnia 21 czerwca grupa Motylki zakończyła realizację projektu edukacyjnego „Mała książka – Wielki Człowiek”. Ideą projektu było przypomnienie korzyści wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach kampanii i realizowany jest we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania dzieciom. Mali czytelnicy za każdą „przeczytaną” książkę otrzymywali naklejki, które naklejali na kartę czytelniczą. Na zakończenie projektu dzieci otrzymały „Wyprawkę czytelnika” na dobry czytelniczy start. W wyprawce znajduje się broszura informacyjna dla rodziców oraz książka dla dzieci pt. „Krasnal w krzywej czapce”. 
Realizowany projekt przyniósł dzieciom dużo niezapomnianych wrażeń.

E. Bystrzycka

[…]
14cze2023

„Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci tato
za każdą zimę, za każde lato”

14 czerwca w grupie Motylki obchodzone było Święto Rodziny. Dzieci wspólnie z paniami przygotowały dla rodziców spektakl zatytułowany „W Krainie Baśni”. Występ swój rozpoczęły od miłego powitania gości oraz zaśpiewania piosenki o Panie Andersenie, w którą to postać wcielił się Wojtuś. Następnie rozległ się świst pędzącej lokomotywy prowadzonej przez Szymka. Pan Maszynista witał kolejno przybywające bajki. Pojawiły się kolejno: Jaś i Małgosia, dwie czarownice latające na brzozowych miotełkach, Rybak i Złota Rybka, Kwiatowe Wróżki sypiące płatki kwiatów, Czerwony Kapturek z Wilkiem, Kopciuszek i Królewicz, Brzydkie Kaczątko, Kot w butach, a na koniec Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków.

[…]
7cze2023

Za górami, za lasami, w pobliżu niewielkiego, ale jakże urokliwego miasteczka o nazwie Ostrów Lubelski, nad Jeziorem Miejskim znaleźli swoje miejsce Indianie…..
Do tego właśnie miejsca w dniu 07.06.2023r wybrały się dzieci z grupy Motylki i Tygryski. Przedszkolaki zwiedziły Osadę Indiańską, gdzie mogły zobaczyć namioty tipi i spróbować wzniecić ogień za pomocą krzemieni przy palenisku indiańskim. Na warsztatach w robieniu pióropuszy dzieci wykazały się swoją pomysłowością i umiejętnościami plastycznymi.
Po wędrówce po Osadzie Indiańskiej przyszedł czas na olimpiadę. Motylki i Tygryski wzięły udział w takich konkurencjach sportowych jak przeciąganie liny, rzuty do celu, transport wody, wyścigi w nartach i workach oraz rzuty kaloszem.
Czas spędzony w osadzie upłynął w atmosferze wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Dzieciom trudno było się rozstawać z tym miejscem, dlatego na zakończenie wizyty zapowiedziały, że jeszcze tu powrócą….

[…]
30maj2023

W obchodach 480 – lecia miasta Lubartów udział wzięły grupy Motylki, Biedronki, Jeżyki, Żabki i Kotki. W występach artystycznych naszą placówkę reprezentował zespól ludowy Lubartowskie Nutki. Dzieci zaprezentowały przed publicznością tańce ludowe: kujawiak, polka i walczyk lubelski oraz taniec narodowy krakowiak.  Ponadto zaśpiewały przyśpiewki „W moim ogródeczku” i „Krakowianka”. Zadedykowały również ukochanemu miastu wiersz autorstwa pani M. Zbiciak.

Występy dzieci spotkały się z ogromnym uznaniem widzów, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami. Dzieciom sprawiły wiele radości, ponieważ mogły w ten sposób uczcić urodziny swojego miasta Lubartowa.

                                                                                                                 Bystrzycka Elżbieta

[…]
30maj2023

 Dnia 24.05.2023 r. zespół dziecięcy  Lubartowskie Nutki gościł w Akademii WSEI w Lublinie. Dzieci zostały zaproszone na występ artystyczny podczas pierwszej edycji konferencji naukowo – metodycznej „Współczesne wyzwania i innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne przed szeroką publicznością, m.in. przedstawicieli Lubelskiego Kuratorium Oświaty z panią Kurator Teresą Misiuk na czele, wykładowcami Akademii WSEI, nauczycielami i studentami obecnymi na konferencji. W repertuarze zespołu znalazły się tańce i przyśpiewki ludowe z regionów krakowskiego i kujawskiego. Dopełnieniem oprawy występu dzieci były przepiękne stroje ludowe dzieci. Występ przedszkolaków wzbudził ogromny podziw zgromadzonej publiczności. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po występach dzieci zwiedziły uczelnie, pomieszczenia, które służą studentom do ich nauki, np. aule, pracownie, salę gimnastyczną i bibliotekę.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce pani dr Ilony Kożuch za zorganizowanie występu naszych dzieci na wyższej uczelni lubelskiej.

                                                                                                                Bystrzycka Elżbieta

[…]