Opłaty

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/228/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 czerwca 2018 opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów wynosi 1,30zł.

Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają bezpłatnie z 5 godzin, w godz. 7.30-12.30. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne wykraczające poza podstawę programową, realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Ustalona opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wynosi 1,30 zł.

Miesięczna wysokość opłat za godziny korzystania z przedszkola powyżej 5 godzin ustalonych przez organ prowadzący, przy 21 dniach roboczych w miesiącu, wynosi:

 • 1 godzina dziennie x 21 dni x 1,30 zł/godz. = 27,30 zł
 • 2 godziny dziennie x 21 dni x 1,30 zł/godz. = 54,60 zł
 • 3 godziny dziennie x 21 dni x 1,30 zł/godz. = 81,90 zł
 • 4 godziny dziennie x 21 dni x 1,30 zł/godz. = 109,20 zł
 • 5 godzin dziennie x 21 dni x 1,30 zł/godz. = 136,50 zł

W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola jednocześnie przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko i o 100% za każde następne dziecko.

Opłaty za wyżywienie:

 • 21 dni x 10,00 zł = 210,00 zł

Koszty za przedszkole we wrześniu 2023 roku, przy 21 dniach roboczych i deklarowanej liczbie godzin od 1 do 5, kształtować się będą na poziomie:

 • 1 godzina: 27,30 zł za czesne + 210,00 zł za wyżywienie = 237,30 zł
 • 2 godziny: 54,60 zł za czesne + 210,00 zł za wyżywienie = 264,60 zł
 • 3 godziny: 81,90 zł za czesne + 210,00 zł za wyżywienie = 291,90 zł
 • 4 godziny: 109,20 zł za czesne + 210,00 zł za wyżywienie = 319,20 zł
 • 5 godzin: 136,50 zł za czesne + 210,00 zł za wyżywienie = 346,50 zł

Nr konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat za pobyt i żywienie dziecka (po uprzedniej konsultacji z Panią kasjerką: tel. 81 855–22–15).

31 1020 3206 0000 8802 0108 7568

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie
ul. Krzywe Koło 28
21-100 Lubartów

Istnieje również możliwość dokonywania wpłat osobiście w kasie przedszkola.

Podstawowa oferta przedszkola uzupełniona jest zajęciami dodatkowymi:

 • diagnoza i terapia psychologiczna,
 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • katecheza przedszkolna,
 • zajęcia stymulacyjne (dla dzieci zdolnych),
 • zajęcia terapeutyczne (korekcyjno-kompensacyjne),
 • nauka języka angielskiego (2 razy w tygodniu)
 • rytmika (raz w tygodniu)
 • taniec (raz w tygodniu)
 • inne zajęcia zgodnie z oczekiwaniami rodziców i możliwościami organizacyjnymi.