Rozkład dnia

Przedszkole:
6.30 – 7.30 Powitanie dzieci w grupie dyżurnej. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne przy niewielkim udziale nauczycielki.
7.30 – 12.30 Realizacja podstawy programowej.
12.30 – 15.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym realizacja pomysłów dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.
15.30 – 16.30 Zabawy dowolne w grupie dyżurnej. Rozchodzenie się dzieci.

Posiłki:
9.00 – 9.30 Śniadanie i zabiegi higieniczno – porządkowe.
12.30 – 13.00 Obiad i zabiegi higieniczno – porządkowe.
14.15 – 14.30 Podwieczorek i zabiegi higieniczno – porządkowe.

Filia:
6.30 – 7.30 Powitanie dzieci w grupie dyżurnej. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne przy niewielkim udziale nauczycielki.
7.30 – 12.30 Realizacja podstawy programowej.
12.30 – 15.30 Leżakowanie, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym realizacja pomysłów dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.
15.30 – 16.30 Zabawy dowolne w grupie dyżurnej. Rozchodzenie się dzieci.

Posiłki:
9.00 – 9.30 Śniadanie i zabiegi higieniczno – porządkowe.
12.00 – 12.30 Obiad i zabiegi higieniczno – porządkowe.
14.30 – 14.45 Podwieczorek i zabiegi higieniczno – porządkowe.