Rada rodziców

RADA RODZICÓW:

przewodnicząca – Iwona Kopeć
zastępca – Marek Gołyński
skarbnik – Ilona Jóźwik Kołodziejczyk
sekretarz – Gabriela Sidor

KOMISJA REWIZYJNA:

przewodnicząca
członek komisji
członek komisji

CZŁONKOWIE:

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW: 49 8707 0006 0013 9348 3000 0001