MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MOTYLKACH

3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji w piątek dzieci z grupy Motylki brały udział w zajęciach z panią Magdą logopedą, które uświadomiły dzieciom, że są wokół nas osoby (dorosłe i dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, psychicznej, zmysłowej czy nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organizmu. Osoby te mają takie same prawa i obowiązki jak my, ale w swoim życiu borykają się z różnymi trudnościami i często wymagają naszego wsparcia, zrozumienia i pomocy. Zajęcia w Motylkach stały się okazją do przybliżenia dzieciom problemów osób niepełnosprawnych. Podczas rozmowy i wspólnej zabawy dzieci dowiedziały się czym jest niepełnosprawność, jakie ograniczenia niesie ze sobą w codziennym życiu, poznały podstawowe rodzaje niepełnosprawności oraz sposoby jakimi osoby niepełnosprawne walczą ze swoimi ograniczeniami. Przypomniały sobie jak ważne w codziennym życiu są zmysły i sprawne ciało.

Aby lepiej zrozumieć trudności, z jakimi spotykają się na co dzień osoby niepełnosprawne Motylki podjęły pewne wyzwania:

  • wykonywały zadania z wyłączeniem zmysłu wzroku np. budowanie wieży z klocków, rysowanie, rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk, pokonywanie toru przeszkód;
  • wykonywały polecenia, powtarzały słowa, starały się odgadnąć jakie czynności wykonywał nauczyciel podczas gdy ich zmysł słuchu został wyłączony;
  • przekazywały komunikaty o swoich potrzebach oraz opisywały obrazki bez użycia słów;
  • wykonywały czynności przy utrudnionej motoryce rąk i nóg np. budowanie z klocków czy czytanie książki w rękawicach treningowych, chodzenie i wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych ze związanymi nogami.

Same doświadczyły, że nawet zwykłe czynności czy zabawa stają się trudne, gdy nasze ciało nie jest w pełni sprawne. Ma to wpływ na naszą szybkość, precyzję, umiejętności oraz samopoczucie. Dzieci zapoznały się też ze sposobami, które mogą ułatwić życie osobom niepełnosprawnym, takimi jak sprzęt, akcesoria, książki komunikacyjne, język migowy. Na koniec zajęć wszyscy wspólnie wykonali piosenkę z wykorzystaniem elementów języka migowego. Motylki wykonywały wszystkie zadania z wielkim zaangażowaniem, skupieniem i zainteresowaniem, poważnie podchodząc do tematu. Były aktywne i chętnie się wypowiadały. Były to zajęcia pełne wrażeń, które nauczyły dzieci empatii, uwrażliwiły je na zagadnienie niepełnosprawności, kształtując postawę akceptacji i zrozumienia dla inności oraz dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. 

                                                                       Magdalena Cieślik