WYCIECZKA KRÓLICZKÓW I MOTYLKÓW DO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ

Dnia 16.10.2023 roku dzieci z grupy Króliczki i Motylki uczestniczyły  w wycieczce do Muzeum Wsi Lubelskiej. . Od przewodnika dowiedziały się, jak wyglądało życie na dawnej wsi, poznały jej architekturę, zwyczaje i tradycje. Przedszkolaki uczestniczyły również w zajęciach, które wprowadziły ich w świat dawnych zabaw i zabawek, jakie towarzyszyły dzieciństwu ich prababć i pradziadków. Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy i choć zmęczeni, niezwykle zadowoleni wróciliśmy do przedszkola. Będziemy mieli co wspominać!

Marzena Karczmarz
Elżbieta Bystrzycka