ZAJĘCIA OTWARTE U MOTYLKÓW

 Dnia 13.05.br w grupie Motylki zostały przeprowadzone zajęcia otwarte przez wychowawcę Elżbietę Bystrzycką. Tematem zajęć były ćwiczenia gimnastyczne z zastosowaniem przyborów nietypowych. Celem ogólnym zajęć było rozwijanie sprawności fizycznej w zakresie skoku, rzutu i równowagi. Cele szczegółowe postawione to : dziecko przyjmuje poprawnie pozycje wyjściowe do ćwiczeń, wzmacnia mięśnie brzucha i grzbietu, stosuje się do sygnałów dźwiękowych, doskonali umiejętności w zakresie skoku, równowagi i celowania, przestrzega zasad bezpiecznej zabawy. Nauczyciel wykorzystał do ćwiczeń przybory nietypowe, jak: gazety, gąbki, worki na śmieci i piórka. Zabawy bardzo spodobały się dzieciom, co skłoniło je do zaangażowania w ćwiczenia. Na zakończenie dzieci zostały odznaczone medalami „Super sportowiec”.

                                                                                                                    Bystrzycka Elżbieta