Specjaliści

3mar2024

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w przypadku przedszkola, które ma co najmniej 50 dzieci istnieje obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego. Jego celem jest tworzenie inkluzywnego środowiska edukacyjnego, w którym każde dziecko ma szanse osiągnąć sukces. Swoim wsparciem obejmuje dzieci, nauczycieli i rodziców.

[…]