Innowacje

INNOWACJE 2022/2023

Innowacja pedagogiczna ” „Sensologolandia”

Autorka: Magdalena Cieślik

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci z najmłodszych grup: Wiewiórki i Tygryski realizowały autorską innowację pedagogiczną p.t. „Sensologolandia”. Zajęcia prowadzone były przez logopedę przedszkolnego- panią Magdalenę Cieślik i odbywały się raz w tygodniu.

Treści zostały podzielone na dziesięć bloków tematycznych, których tematem przewodnim były zmysły i mowa. W pierwszych ośmiu blokach dzieci zapoznały się z poszczególnymi zmysłami człowieka, ich funkcją, receptorami i bodźcami odbieranymi przez te zmysły. W bloku dziewiątym dzieci zastanawiały się po co nam mowa, czego potrzebujemy, by mówić, rozruszały artykulatory, ćwiczyły oddech i słuch. Ostatni, najszerszy blok tematyczny poświęcony został na polisensoryczne zabawy integrujące pracę zmysłów i zabawy słowne.

Wrażenia przedsionkowe pomagały w równoważeniu i organizacji układu nerwowego. Były to m.in. podskoki, kręcenie, bieganie, przeskakiwanie przez przeszkody, kołysanie się.

Bodźce proprioceptywne wywierają wpływ uspakajający i organizujący. Wpływają m.in. na świadomość ciała, kontrolę i planowanie ruchu, umiejętność dozowania siły, z jaką należy wykonać ruch. Było to czołganie, chodzenie na czworaka, na palcach, piętach, tyłem, przysiady, przeciąganie liny, rzucanie, łapanie piłki, naśladowanie ruchów zwierząt, ugniatanie, wałkowanie, rozciąganie ciastoliny, tory przeszkód, gryzienie, żucie żelek, chrupanie paluszków.

Aktywności dotykowe pomagały w kształtowaniu schematu ciała, rozwijaniu świadomości palców i dłoni, ruchach precyzyjnych i planowaniu motorycznym. Wykorzystano zabawy z użyciem materiałów sypkich, mas plastycznych, pudełek z niespodziankami dotykowymi, ścieżki sensoryczne, dotykanie przedmiotów o różnej twardości, fakturze i temperaturze, zgadywanki dotykowe.

Stymulacja wzrokowa polegała na: wskazywaniu elementów w sali i na obrazkach, dobieraniu brakującego elementu do obrazka, dobieraniu obrazków do przedmiotów, sortowaniu wg kształtu, koloru, wielkości, śledzeniu wzrokiem przedmiotów, zabaw kalejdoskopem.

Zabawy słuchowe obejmowały rozróżnianie brzmień dochodzących z otoczenia, rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty, materiały, pojazdy, instrumenty, różnicowanie i naśladowanie głosów zwierząt, rozpoznawanie kolejności występowania dźwięków, dobieranie takich samych dźwięków w pudełkach dźwiękowych.

Spośród aktywności smakowych i węchowych wybrano wąchanie różnych ziół i przypraw, dopasowywanie zapachu do obrazka, memory zapachowe, rozpoznawanie podstawowych smaków, określanie smaku różnych produktów

Działania logopedyczne obejmowały ćwiczenia stymulujące mowę czyli różnego rodzaju zabawy oddechowe, fonacyjne, dźwiękonaśladowcze, słuchowe, zabawy usprawniające narządy artykulacyjne, zabawy logorytmiczne oraz wzbogacające słownik dzieci.

Zajęcia logopedyczne połączone z wielozmysłową stymulacją były dla dzieci atrakcyjne i bogate w nowe doświadczenia. Integrowały zmysły, rozbudzały aktywność werbalną, aktywizowały dzieci do działania, z którego czerpały radość, co wpłynęło pozytywnie na ich wszechstronny rozwój. Zorganizowane sytuacje i zabawy stwarzały okazję do mówienia, aktywności poznawczej i ruchowej, manipulowania i doświadczania. Różnorodne bodźce sensoryczne przeplatały się z ćwiczeniami artykulacyjnymi, oddechowymi i ruchowymi. Towarzyszyły temu rozmowy, opowiadania, wierszyki i piosenki.

Innowacja „Sensologolandia” była odpowiedzią na potrzeby dzieci, miała na celu szerzenie idei rozwoju wielozmysłowego z wykorzystaniem zabaw sensorycznych, manipulacyjnych, badawczych, ruchowych oraz językowych. Umożliwiła dzieciom działanie, a przez to zdobywanie doświadczeń, wiedzy i umiejętności w nowy i atrakcyjny dla nich sposób.

                          Dziękuję wszystkim dzieciom za wspólną zabawę????

                                                           p. Magda

INNOWACJE 2020/2021

Innowacja pedagogiczna „Wierszowanie na dywanie”

Autorka: Magdalena Cieślik

Grupa Liski od początku roku szkolnego realizowała innowację pedagogiczną „Wierszowanie na dywanie”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i prowadzone były przez panią Magdalenę Cieślik- logopedę przedszkolnego. Dziś przygoda z wierszowaniem zakończyła się. W trakcie jej trwania dzieci podejmowały wiele różnorodnych działań, gdyż podstawą tej innowacji była międzyobszarowa korelacja, łącząca w sobie aktywności z różnych dziedzin: literacką, językową, ruchową, plastyczną, muzyczną i społeczną.

Na początku dzieci poznały bliżej sylwetkę autora wierszy, które towarzyszyły nam podczas zajęć. Stworzyły „Zakątek poety” pełen ciekawostek, książek, wierszy, i zdjęć poety. Dowiedziały się, czym jest wierszowanie i stworzyły mapę skojarzeń.

Uważnie słuchały wierszy czytanych przez nauczyciela, wypowiadały się na ich temat, wyrażały własne zdanie, przeżycia oraz analizowały i oceniały postępowanie bohaterów. Wcielały się w role odgrywając krótkie scenki dramowe, wykorzystując odpowiednią mimikę, gesty, ruchy i słowa. Odczuwały radość i satysfakcję z pozytywnych efektów działań oraz współpracy w zespole. Poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach z tekstem rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność, twórczość i wrażliwość.

Stawały się widzem i aktorem. Przygotowały teatrzyk sylwet, wcielając się w określone role.

Wybrane utwory przedstawiały za pomocą piosenek, rysunków, czy prac plastycznych. Wykonywały prace plastyczne, z których powstały wystawy: „Na wyspach Bergamutach podobno jest…” oraz „ Kolorowy Brzechwa”.

Oprócz działań artystycznych podjęły wiele zadań i ćwiczeń doskonalących technikę mówienia, ucząc się poprawnego operowania brzmieniem głosu i wyraźną dykcją, dobrze uregulowanym oddechem, właściwym frazowaniem i pauzowaniem, posługiwania się odpowiednią intonacją i akcentem. Poznały wewnętrzny rytm i melodię utworów oraz nauczyły się rozpoznawać i tworzyć rymy.

Nie zabrakło też zabaw ruchowych, usprawniających motorykę dużą, małą, precyzję ruchów, orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała.

Na koniec dzieci w zespołach przygotowały reklamę zachęcającą do czytania wierszy Jana Brzechwy oraz sprawdziły nabyte podczas „Wierszowania” wiadomości i umiejętności w quizie na temat Jana Brzechwy, poznanych utworów oraz techniki mówienia. Za aktywny udział w zajęciach otrzymały pamiątkowe dyplomy.

We wszystkich podejmowanych działaniach odkrywały własne umiejętności, możliwości, uzdolnienia artystyczne oraz nabywały nowe doświadczenia, ale przede wszystkim dobrze, mądrze i twórczo się bawiły.