MOTYLKI W BIBLIOTECE

Dnia 09.10.2023 r. Motylki uczestniczyły w kolejnych zajęciach bibliotecznych. Tematyka spotkania związana była ze zbliżającym się Świętem Niepodległości. Dzieci były angażowane w różnorodne  działania : rozwiązywanie zagadek, recytacja wiersza, oglądanie prezentacji oraz zajęcia plastyczne. Aktywności te pozwoliły na utrwalenie i wzbogacenie wiadomości dzieci o Polsce i symbolach narodowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Bystrzycka Elżbieta