SKARBNICA TRADYCJI LUDOWYCH 2024

To już X Skarbnica Tradycji Ludowych, która organizowana jest przez nasze Przedszkole.  I XX- lecie powstania zespołu tanecznego: „Lubartowskie Nutki”. Roztańczone , rozśpiewane i kolorowe – dzieci z naszego przedszkola wystąpiły dziś (10 kwietnia 2024 r.) dla Gości, rodziców, rodzeństwa i dziadków  na scenie w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Tańce regionalne, choć nieco zapomniane stanowią bardzo ważny element kultury danego regionu i warte są praktykowania, gdyż TANIEC  to nie tylko ruch. Taniec to osiąganie artystycznej wypowiedzi, to także – a może przede wszystkim wychowanie człowieka: wychowanie społeczno – moralne, estetyczne czy fizyczne. Skarbica Tradycji Ludowych 2024 to już 10-ta Uroczystość organizowana przez Przedszkole Miejskie nr 4 której tematem przewodnim jest podróż Lubelskiego Koziołka po całej Polsce. Siedem grup przedszkolnych (ok. 170 dzieci) zaprezentowało 7 regionów Polski. Dzieci zatańczyły tańce lubelskie, kujawskie, krakowskie, kaszubskie, orawskie, śląskie, rzeszowskie. Tańce regionalne i przyśpiewki które pokazano stanowią bardzo ważny element kultury każdego regionu. Taniec ludowy jest naszym dziedzictwem, które powinniśmy szanować i doceniać, dlatego dbając o regionalizm naszej Ojczyzny.

Dorota Grzeszczak
Katarzyna Dziedzic