ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Spektrum autyzmu to zaburzenie neurologiczne związane z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby, które zmagają się ze spektrum autyzmu mają problemy z komunikacją, interakcjami społecznymi, ograniczoną liczbą zainteresowań. Jego objawy pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia autyzm występuje u 1 na 100 dzieci. Oznacza to, że w naszym kraju żyje ok. 400 tysięcy osób z autyzmem. Z autyzmu nie można się wyleczyć. Szybko postawiona diagnoza oraz wdrażanie niezbędnego leczenia terapeutycznego może zapewnić względnie normalne warunki rozwoju. Dnia 2 kwietnia bieżącego roku dzieci starsze uczestniczyły w spotkaniu pt. ,,Dzień Autyzmu” prowadzonym przez psychologa i pedagoga specjalnego – pracujących w naszym przedszkolu. Poprzez prezentację multimedialną i film dzieci zdobyły wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, uczyły się szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem. Rozwiązując zadania graficzne kształtowały twórcze myślenie i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI

Małgorzata Krupa
Katarzyna Ozga – Dzięgiel