TYGRYSKI I WIEWIÓRKI ODWIEDZAJĄ STRAŻAKÓW

W czwartek 22-go czerwca przedszkolaki z grup: Tygryski i Wiewiórki udały się z wizytą do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.
Dzieci w trakcie spotkania poznały wyposażenie wozów strażackich, sprzęt, jaki używają strażacy podczas akcji ratunkowych. Oglądały także pojazdy, które pomagają im podczas różnego rodzaju akcji: wozy strażackie, kłady i łódź.
Przedszkolaki odwiedziły również sale edukacyjną „Ognik”, na której miały możliwość zabawy oraz uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, podczas której zdobywały wiedzę na temat zagrożeń związanych z ogniem i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
Wycieczka bardzo podobała się wszystkim dzieciom, które z zainteresowaniem i zaciekawieniem uczestniczyły w zajęciach i prezentacji przegotowanej przez panów strażaków.

Katarzyna Dziedzic, Agnieszka Woźniak