LUBARTOWSKIE NUTKI W AKADEMII WSEI W LUBLINIE

 Dnia 24.05.2023 r. zespół dziecięcy  Lubartowskie Nutki gościł w Akademii WSEI w Lublinie. Dzieci zostały zaproszone na występ artystyczny podczas pierwszej edycji konferencji naukowo – metodycznej „Współczesne wyzwania i innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne przed szeroką publicznością, m.in. przedstawicieli Lubelskiego Kuratorium Oświaty z panią Kurator Teresą Misiuk na czele, wykładowcami Akademii WSEI, nauczycielami i studentami obecnymi na konferencji. W repertuarze zespołu znalazły się tańce i przyśpiewki ludowe z regionów krakowskiego i kujawskiego. Dopełnieniem oprawy występu dzieci były przepiękne stroje ludowe dzieci. Występ przedszkolaków wzbudził ogromny podziw zgromadzonej publiczności. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po występach dzieci zwiedziły uczelnie, pomieszczenia, które służą studentom do ich nauki, np. aule, pracownie, salę gimnastyczną i bibliotekę.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce pani dr Ilony Kożuch za zorganizowanie występu naszych dzieci na wyższej uczelni lubelskiej.

                                                                                                                Bystrzycka Elżbieta