DZIECI Z ZAGRANICY W PRZEDSZKOLU

W bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola uczęszcza znaczna grupa dzieci z zagranicy. Są to dzieci przybywające do Polski z powodu wojny w Ukrainie lub powracające z zagranicy. Rodziny, a zwłaszcza najmniejsi ich członkowie borykają się z trudnościami akceptacyjnymi w nowych warunkach. W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia z dziećmi z zagranicy w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ich celem jest wspieranie nauki języka polskiego, zapoznanie z kulturą Polski, Ukrainy i Cypru, obniżenie poziomu lęku w grupie, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania. Na zajęciach wykorzystywane były piktogramy – obrazki różnych sytuacji i pogody, karty pracy, ilustracje dotyczące umów w grupie i pomoce do poszczególnych zajęć. Bardzo podobały się dzieciom zajęcia pt. ,,Gdzie mogę przechodzić na drugą stronę ulicy ? ”. Ich głównym celem było poznanie zasad ruchu drogowego oraz podstawowych zasad poruszania się poprzez praktyczne działanie. Stałym punktem spotkań były zabawy dowolne dzieci w małych zespołach i możliwość rozmawiania w ojczystym języku.

Podsumowując pracę z dziećmi z zagranicy mogę stwierdzić znaczną poprawę w komunikowaniu się dzieci w języku polskim oraz swobodę w wypowiedzi i działaniu. Czują się dobrze wśród polskich kolegów, biorą aktywny udział w życiu społeczności grupowej i przedszkolnej. Mam nadzieję, że choć w małym stopniu pomagamy w budowaniu dobrych więzi i relacji ze wszystkimi dziećmi, jakie spotykamy.

  Pedagog specjalny Małgorzata Krupa