„LUBARTOWSKIE NUTKI WZDŁUŻ WISŁY WĘDROWAŁY”

Pod takim właśnie tytułem 23 maja 2023 roku w Lubartowskim Ośrodku Kultury, odbyła się tegoroczna Skarbnica Tradycji Ludowych organizowana od wielu lat przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie. Dzieci z grupy Biedronki oraz Motylki rozpoczęły swój występ „Legendą o Wiśle”, następnie zaprezentowały charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski przyśpiewki i tańce ludowe. Lubartowskie Nutki tańczyły i śpiewały o Śląsku, Krakowie, Łowiczu, Rzeszowie, Lublinie oraz Kujawach. Aranżacje taneczno – wokalne opracowała pani Monika Pacek – instruktorka, choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej w Lublinie. Występ dzieci wzbudził ogromny zachwyt publiczności. Podziwiano zarówno umiejętności wokalne jak i taneczne naszych przedszkolaków oraz różnobarwne stroje charakterystyczne dla prezentowanych regionów.

Karolina Krasa-Chudek