INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że odpowiedzialność za dziecko rozpoczyna się z chwilą przekazania go pod opiekę nauczyciela lub pomocy nauczyciela w sali.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o niepozostawianie ich samych w szatni lub na parkingu przedszkola.

Dyrekcja i pracownicy przedszkola