MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

W miesiącu lutym 2023r. grupa Motylki przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie.
            Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. Do projektu zostały włączone dzieci w wieku przedszkolnym.
            Wstępem do realizowanego projektu było spotkanie z panią dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie p. Ariadną Zalewską, która zaciekawiła dzieci projektem i przeczytał im książeczkę, realizując w ten sposób pierwsze zadanie projektu. Następne działania będą prowadzone w najbliższym czasie. Projekt zostanie zakończony wręczeniem dyplomów i upominków dzieciom.

                                                                                                        Bystrzycka Elżbieta