WIZYTA KRÓLICZKÓW W BIBLIOTECE

09.02.2023 r. dzieci z grupy Króliczki wybrały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki a także poznanie pracy bibliotekarza. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się od Pani kto pracuje w takim miejscu, co należy zrobić aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały Pani i zwiedzały pomieszczenia takie jak : czytelnia i wypożyczalnia, miały również możliwość przejść między regałami oglądając książki.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i wesołej atmosferze, za co bardzo dziękujemy pani bibliotekarce.

Marzena Karczmarz