W TO MI GRAJ – PRZEDSZKOLNY KLUB GIER PLANSZOWYCH

W codziennej pracy z dziećmi uczęszczającymi do naszego przedszkola wciąż szukamy nowych rozwiązań chcąc zapewnić swoim wychowankom warunki umożliwiające swobodny rozwój oraz jak najbardziej atrakcyjny i efektywny sposób uczenia się. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się najlepiej poprzez zabawę, która pozostaje ich główną aktywnością. Gry planszowe to pojęcie o wiele głębsze niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Oprócz dobrej i mądrej zabawy, niosą ze sobą wiele możliwości edukacyjnych. To przyjazne narzędzie edukacyjne, które stwarza warunki do rozwoju, nauki i kształtowania szeregu umiejętności u dzieci. W dobie rozwoju technologii cyfrowej taka aktywność jest dla dzieci optymalna, ponieważ oprócz tego, że daje szanse na odmienny sposób spędzania czasu, to daje również możliwość podejmowania bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Projekt edukacyjny „W TO MI GRAJ!”- przedszkolny klub gier planszowych to pomysł dla naszych przedszkolaków na spędzanie wolnego czasu, zabawę i rozrywkę, a jednocześnie stymulowanie rozwoju dziecka poprzez wspieranie jego wielokierunkowej aktywności, rozwijanie zainteresowań i kontaktów z rówieśnikami oraz zdobywanie nowych doświadczeń.

Gry planszowe poprzez swoją funkcję aktywizacyjną rozwijają:

  • koncentrację uwagi i spostrzegawczości. Gra często wymaga skupienia się na kilku rzeczach jednocześnie: zasadach, kolejności grania, obserwowaniu ruchów innych uczestników;
  • wytrwałość w dążeniu do samodzielnego rozwiązania problemu. W większości gier nie ma jednej drogi prowadzącej do wygranej. Podczas gry dzieci samodzielnie budują swój plan gry, podejmują decyzje związane z ruchami swoich pionków czy znajdują sposoby na rozwiązanie pojawiających się problemów;
  • współpracę w różnych zespołach. Podział na grupy daje dzieciom szansę na pracę w zmieniających się zespołach i uczenie się współpracy z różnymi osobami;
  • przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec porażki i zwycięstwa oraz odporność na stres. Wielokrotnie, grając, dzieci oswajają się ze stresem towarzyszącym rywalizacji oraz poznawaniu nowych gier. Doświadczają w bezpiecznych warunkach zarówno sukcesu, jak i porażki, dzięki temu oswajają się z towarzyszącymi im emocjami;
  • odkrywanie własnych mocnych stron. Podczas grania w różne gry dzieci odkrywają swój potencjał. Rozpoznają obszary i sfery, w których mogą osiągać sukcesy;
  • wiele różnych umiejętności matematycznych, między innymi: sprawność rachunkowa, badanie figur i związków geometrycznych, tworzenie strategii, logiczne myślenie.
  • pomagają zacieśniać rodzinne więzi -wspólne spędzanie czasu podczas granie w gry planszowe sprzyja bezpośrednim interakcjom;
  • podczas wspólnych rozgrywek i towarzyszącej im radosnej atmosfery buduje się zaufanie, poczucie przynależności, zwiększa się empatia, obniża się poziom stresu u grających

Regulamin klubu gier planszowych „W TO MI GRAJ!”:

1. Przedszkolny klub gier planszowych „W to mi Graj!” mieści się w budynku głównym przedszkola.
2. Z przedszkolnego klubu gier planszowych mogą korzystać przedszkolaki Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lubartowie.
3. Korzystanie z klubu gier planszowych jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Dzieci korzystają z przedszkolnego klubu gier planszowych za zgodą nauczyciela, w godzinach popołudniowych podczas zabaw stolikowych.
5. W przedszkolu znajduje się obrazkowy katalog gier, w którym umieszczone są zdjęcia dostępnych gier i ich krótki opis.
6. Jednorazowo można wypożyczyć dwie gry na grupę, na czas nie dłuższy niż jeden tydzień.
7. Wypożyczoną grę należy wpisać do zeszytu ewidencji gier i po skończonej zabawie zwrócić kompletną z powrotem.
8. Dzieci zobowiązane są do szanowania gier, dbania o ich estetyczny wygląd            i kompletność.
9. Istnieje możliwość wypożyczenia gry do domu na weekend. Wypożyczaną grę należy wpisać do zeszytu ewidencji w piątek po południu i oddać w poniedziałek w kompletnym i nienaruszonym stanie.
10. Osobą nadzorującą wypożyczanie gier jest Małgorzata Krupa.

                Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej zabawy

Magdalena Cieślik,
Małgorzata Krupa,
Katarzyna Ozga- Dzięgiel