JEŻYKI SWOJEMU MIASTU

Obchody 278 rocznicy zmiany imienia naszego miasta z Lewartów na Lubartów, rozpoczęły Jeżyki od zaśpiewania z całą społecznością przedszkolną pieśni „O Ziemio Lubartowska”. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć wielkiego, wykonanego rączkami dzieci tortu. Ten „słodki prezent” to wyraz wielkiej miłości, jaką Jeżyki darzą swoje miasto. Na naszej jeżykowej sali powstała również szczególna wystawa. Pośród wyklejonego przez dzieci herbu, w otoczeniu serc w barwach miasta, zawisły fotografie obrazujące przeszłość, mieszkańców oraz zabudowę naszego Lubartowa. Wyjątkowe pamiątki w postaci starych, czarno-białych zdjęć dostarczył nam Tymek. Możemy oglądać na nich wspomnienia z lat 50-70 tych, począwszy od historii rodzinnej prababci, babci, wujków i cioć naszego Jeżyka. Serdecznie dziękujemy rodzicom Tymka za udostępnienie tej osobistej pamiątki rodzinnej.

S. Wojnowska

„O Ziemio Lubartowska”