WIEWIÓRKI ELEMELEK PAŹDZIERNIK

Poznajemy zasady ruchu drogowego z wróbelkiem Elemelkiem.
W październiku Wiewiórki zrealizowały drugie zadanie z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”. Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania pt.: „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę”, w którym mądry bocian – policjant wyjaśnia, jak należy poruszać się po drodze, żeby zdrowo i bezpiecznie dotrzeć do domu. Przedszkolaki zapoznały się z podstawowymi znakami drogowymi, które przeznaczone są dla ruchu pieszych oraz ich nazwami. Utrwaliliśmy także elementarne zasady ruchu drogowego pieszego. Zajęcia bardzo podobały się Wiewiórkom.

Agnieszka Woźniak