DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II