TWÓRCZE JEŻYKI

Kolejny już raz przedszkolaki z grupy Jeżyki, bardzo aktywnie włączyły się do udziału w XXII Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II – Nasz Papież” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Lubartowie i wykonały pomysłowe i kreatywne prace plastyczne. W tym roku myślą przewodnią były słowa Papieża Jana Pawła II: „Napaść na inny naród jest zawsze czynem niemoralnym”.
Głównym celem konkursu jest kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II, rozpowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z Jego Nauczania, ukazanie wartości życia i jego piękna, zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną, prezentacja ich możliwości twórczych inspirowanych bogactwem kulturowym i historycznym naszego narodu.
Poniżej prezentujemy galerię prac zdolnych Jeżyków.

S. Wojnowska