RYTMICZNE ŚRODY U JEŻYKÓW

„ …Dziecko nosi w sobie muzykę, spontaniczną, która chce się ujawnić.
Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim
uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą
lecz również bardziej szczęśliwą…”

(E. Souriau)

Ruch i muzyka towarzyszy człowiekowi od najwcześniejszych chwil jego życia. Dziecko od najmłodszych lat przejawia spontaniczną potrzebę ruchu, gry, zabawy, tańca i śpiewu. Pierwszy świadomy kontakt z muzyką dzieci nawiązują w przedszkolu. To właśnie przedszkole w wyniku zespołu zabiegów wychowawczych, w tym edukacji muzycznej, niejako inicjuje rozwój osobowości dziecka, jego zdolności kreatywnych, kształtuje wrażliwość estetyczną i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w otaczającym świecie.

Dlatego w grupie JEŻYKI podczas zajęć rytmiki realizujemy różne formy aktywności muzycznych i ruchowych, takie jak np. śpiew, taniec, słuchanie muzyki, naukę gry na instrumentach czy improwizację. Zajęcia są prowadzone w twórczej atmosferze, a ich poziom jest dostosowany do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci.

S. Wojnowska