AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI Z DRUŻYNY KANGURA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców naszych przedszkolaków, którzy chcą zapewnić swoim pociechom jak najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju, a jednocześnie rozszerzając ofertę edukacyjną naszej placówki, przez cały rok szkolny 2021/2022 w naszym przedszkolu odbywały się dla dzieci dodatkowe zajęcia sportowe „Drużyny Kangura” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl. Mając do dyspozycji duży plac zabaw przy naszej placówce, co piątek „Aktywne Przedszkolaki” pod fachową opieką instruktora, poznawały podstawy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Program zajęć ruchowych był formą popularyzacji sportu, zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej. Proponowane zabawy i ćwiczenia miały również swój cel wychowawczy. Uczyły małych uczestników współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną, szacunku do przeciwnika. W czasie treningu przedszkolaki nabywały umiejętność uważnego słuchania i obserwowania, skupiania uwagi na wykonywanej czynności. Wszystkie powyższe kompetencje, doskonalone przez dzieci, zaprocentują w  trakcie przyszłej edukacji szkolnej.

S. Wojnowska, A. Woźniak