PRZYRODNICZY KONKURS PLASTYCZNY „PIERWSZE SPOTKANIE Z PRZYRODĄ – ZMALUJMY TO RAZEM”

Województwo lubelskie – trzecie do wielkości w kraju- ze względy na specyficzne położenie charakteryzuje duże zróżnicowanie i bogactwo przyrodnicze. Właśnie ten rejon Polski stał się tematem konkursu plastycznego, organizowanego dla przedszkolaków przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Celem konkursu było kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, rozwijanie wyobraźni w odniesieniu do otaczającego świata, jak też popularyzowanie działań plastycznych. Zadanie postawione przed uczestnikami wymagało umiejętności współpracy z osobą dorosłą podczas tworzenia wspólnego dzieła plastycznego.

Tak oto do naszej placówki spłynęły piękne, kolorowe, kreatywne prace konkursowe, przedstawiające faunę i florę Lubelszczyzny, wykonane przez dzieci wspólnie z rodzicami, jak też wychowawcami grup. Z niecierpliwością czekać będziemy wszyscy na wyniki konkursu, które już niebawem podane zostaną do publicznej wiadomości.

Poniżej przedstawiamy prace konkursowe.

S. Wojnowska