II EDYCJA DZIECIĘCEGO FESTIWALU TAŃCÓW I PRZYŚPIEWEK LUDOWYCH „KOGUCIK”

W dniu 08.06.2022 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyła się II Edycja Dziecięcego Festiwalu Tańców i Przyśpiewek Ludowych „KOGUCIK” Organizatorem festiwalu było Przedszkole Miejskie Nr 4. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Burmistrz Miasta Lubartów.

Myślą przewodnią  festiwalu jest nie tylko promowanie tradycji i folkloru, ale także zaszczepianie ich w młodym pokoleniu. Przedsięwzięcie miało również na celu rozwijanie twórczej ekspresji dzieci, wspieranie i promowanie talentów oraz szansę na pokazanie kreatywności artystycznej nauczycieli.

            W festiwalu wzięły  udział dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 5 oraz przedszkoli prywatnych – Casper, Motylek oraz Akademia Przedszkolaka. Preludium do festiwalu zaśpiewał i zatańczył zespół „Lubartowskie Nutki”, który jest perełką naszej placówki.

Wszyscy uczestnicy festiwalu zaprezentowali radosny i barwny program artystyczny oraz wysoki poziom prezentacji. Wzorem ubiegłej edycji każda placówka oraz występujące dzieci otrzymały od organizatorów statuetki, dyplomy, podziękowania i upominki. Na zakończenie organizatorzy podziękowali gościom i uczestnikom, składając zaproszenie na kolejną edycją festiwalu.

Dziękujemy naszym szanownym sponsorom: Radzie Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 4, Rodzicom grupy ,, Motylki” z Przedszkola nr 4, Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie i Pani Jolancie Smyk. To dzięki państwa wrażliwości, hojności i zrozumieniu potrzeb dzieci udało nam się zorganizować nagrody i dyplomy dla uczestników festiwalu ,,Kogucik”.

Beata Guz , Beata Romanek, Magda Korzan