JEŻYKI I ŻABKI W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2022 r. przedszkolaki z grup Żabki i Jeżyki wraz z wychowawcami, wybrały się na edukacyjną wycieczkę autokarową do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – miejsca bardzo urokliwego, które najmłodszym pokazuje dawny świat, a dorosłych przenosi w odległe czasy dzieciństwa. Celem wycieczki było poznanie przeszłości własnego regionu, kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Tematem godzinnego zwiedzania Skansenu było przybliżenie dzieciom ginących zawodów czyli profesji obecnie mało popularnych, które niemal zupełnie odeszły w niepamięć, a dawniej były powszechnie uprawiane.

Po dojechaniu na miejsce przywitała nas pani przewodnik, która w bardzo przystępny sposób, przekazała przedszkolakom swoją bogatą wiedzę na temat codziennej pracy ludzi żyjących na wsi.
Na początku udaliśmy się do kuźni by poznać zawód kowala oraz proces wykuwania podkowy. Jest to profesja ginąca z powodu niewielkiej ilości koni. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia różnych narzędzi wykuwanych przez kowala: młotki, kosy, sierpy oraz narzędzi służących do podkuwania koni. Następnym zawodem był garncarz który miał swoją pracownię w chałupie. Tu dzieci poznały proces tworzenia naczyń z gliny, jak również mogły podziwiać klimat panujący w starej wiejskiej chacie. W czasie dalszej wędrówki po Skansenie przedszkolaki obejrzały wnętrze 103-letniego młyna, poznały zawód młynarza oraz dowiedziały się jak powstaje mąka

Dużą atrakcją dla dzieci były  spotykane po drodze zwierzęta takie jak: żujące trawę kozy, muczące krowy, gęsi, kury i  piejący kogut.

Był to niezapomniany dzień w urokliwym miejscu, które zaczarowało wszystkich piękną pogodą, malowniczymi krajobrazami i architekturą, niecodzienną atmosferą minionej epoki. Odwiedzając stare młyny, zagrody, chaty pokryte strzechą można było odnieść wrażenie, że uczestniczy się w wyjątkowej podróży w przeszłość. Zmęczeni ale bardzo szczęśliwi i bogaci o nową wiedzę i doświadczenia, dzieci wróciły do swojego przedszkola.

S. Wojnowska, P. Podleśna, G. Szewczyk

GRUPA ŻABKI

GRUPA JEŻYKI