SKARBNICA TRADYCJI LUDOWYCH 2022

Przedszkole Miejskie Nr4 w Lubartowie realizuje już od wielu lat edukację regionalną i wprowadza dzieci w świat przeżyć i emocji, doświadczeń i odkryć. Dzięki poznawaniu polskich tańców narodowych i regionalnych rozwijane jest w dzieciach poczucie przynależności narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę. Taniec ludowy ma również wpływ na rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, zwiększanie poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności. Uczy pracowitości i wytrwałości.

Dnia 06.04.2022r. w grupie Biedronki odbyła się kolejna edycja Skarbnicy Tradycji Ludowych. Uroczystość ta ma swoją historię w przedszkolu. Została zapoczątkowana prawie dekadę temu przez ówczesną dyrekcję przedszkola i trwa do dzisiaj. W realizację działań włączają się nowi nauczyciele i nowe grupy przedszkolne. Nieocenioną rolę pełni instruktorka Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej – Pani Monika Pacek. W uroczystości przedszkolnej uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Lubartów Pan Krzysztof Paśnik, zastępca Burmistrza Miasta Lubartów Pan Tadeusz Małyska, Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lubartowie Anna Mierzwińska, Prezes ZNP Pani Danuta Rafał, wieloletnia wicedyrektor przedszkola Pani Zyta Osiej, instruktorka tańca z Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” Pani Monika Pacek, dyrekcja i pracownicy przedszkola.                      

 „Lubartowskie Nutki opowiedziały o swojej wędrówce po najbliższym regionie – po swojej „Małej Ojczyźnie”. Podróż rozpoczęły z Ziemi Lubartowskiej i powędrowały po przepięknej i bogatej w tradycje ludowe Lubelszczyźnie. Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. Były przyśpiewki „A w naszym Lublinie” czy „W moim ogródeczku”, piosenki z repertuaru zespołu „Rokiczanki” oraz tańce: polki i walczyk lubelski. Dopełnieniem występu dzieci była recytacja wierszy ze zbiorów twórczości ludowej Janiny Porazińskiej.

Występy dzieci wzbudziły podziw i uznanie widzów, za co zostały nagrodzone ogromnymi brawami. Przyniosły również wiele zadowolenia dzieciom, jak i ich wychowawcom.

E. Bystrzycka, K. Krasa-Chudek

SKARBNICA TRADYCJI LUDOWYCH 2022