BIEDRONKI – CEBULKI KWIATOWE

W czwartek 10.03.2022 r. wśród naszych zajęć i zabaw znalazły się zabawy badawcze. Rozwijają one aktywnoś własną dziecka, ich celem jest zdobywanie wiedzy i poznawanie otaczającego świata. Najczęściej spotykanymi przedmiotami w zabawie badawczej są materiały dostępne dzieciom w środowisku naturalnym, takie, jak: piasek, śnieg, woda, patyki, kamyki, ziemia, rośliny, ale również narzędzia do zajęć plastycznych i technicznych czy wytwory techniki dostępne w środowisku przedszkolnym.
Do zabaw badawczych wykorzystaliśmy ziemię: dzieci badały ją za pomocą zmysłów: wzroku (kolor), dotyku (strukturę i temperaturę) i powonienia (zapach). Każde miało możliwość dotknięcia i zbadania ziemi. Potem oglądaliśmy cebulki kwiatowe, które następnie dzieci wkładały do kolorowych doniczek. Podlane cebulki kwiatowe urosną już wkrótce i będą zabierane przez dzieci do domu. Tymczasem będziemy obserwować ich wzrost.

K. Krasa-Chudek