ZAJĘCIA RUCHOWE DRUŻYNY KANGURA

„Hura, Hura…..Drużyna Kangura !!!”

Tym drużynowym okrzykiem, przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego Nr 4, witają się w każdy piątek na zajęciach Drużyny Kangura. Adresatami programu w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu dzieci nie mogą doczekać się kolejnych zajęć. Akademia Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Zajęcia są odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.
Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu, przez cały rok przedszkolny i cieszą się dużą popularnością.