JEŻYKI POMAGAJĄ UCHODŹCOM Z UKRAINY

„Miarą twojego człowieczeństwa

jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”