WRÓBELKI STWORZYŁY GRĘ PLANSZOWĄ NA KANWIE „LEGENDY O LECHU, CZECHU I RUSIE”

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Wychowanie patriotyczne należy więc powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania. W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zwrócić uwagę na różne kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego. Już w grupie najmłodszej należy rozbudzać przywiązanie do Ojczyzny, do swego regionu, miasta, rodziny.  Można to czynić na wiele różnych sposobów.

Tak tez było w grupie WRÓBELKI w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Lubartowie dzieci pozostając w listopadowej tematyce patriotycznej konstruowały grę planszową na kanwie „Legendy o Czechu, Lechu i Rusie” wykorzystując do tego surowce wtórne. Przedszkolaki zapoznały się z Legendą o powstaniu państwa polskiego.

          Głównym celem stworzonej gry było:
– wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro;
– kształtowanie właściwych postaw szlachetności;
– zaangażowania społecznego – ocena postaw bohaterów legendy: Lecha, Czecha   i Rusa.
– wykorzystanie gry dydaktycznej w kształtowaniu umiejętności czekania na własną kolej i przestrzegania ustalonych zasad.
– rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
– wspólne odśpiewanie hymnu, w poczuciu przynależności do grupy przedszkolnej, przedszkola;
– kształtowanie przynależności narodowej.

Gra dydaktyczna dostarczyła Wróbelkom wiele radości i satysfakcji z własnej pracy.

                                                                                              M. Misiak