Z EKOLOGIĄ NA TY

Dnia 16.11.2021r. dzieci z grupy ZAJĄCZKI uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Lubartów-pana Michała Karpińskiego. Bardzo ciekawie opowiadał on o znaczeniu lasu w przyrodzie. Był test na spostrzegawczość wzrokową, ilustracje, ciekawostki o roślinach i zwierzętach występujących w lesie.
Dzieci poznały cechy lasu – jego budowę, która składa się z kilku warstw, a tam panują nieco inne warunki odpowiadające różnym organizmom.
Najniższa warstwa to ściółka, wyższa to runo leśne, następna – podszycie i korony drzew.
Żeby las mógł funkcjonować bez zarzutu, organizmy z różnych pięter wzajemnie od siebie zależne – współpracują ze sobą. Przedszkolaki wykazały się wiedzą na temat roślin i zwierząt występujących w danej warstwie lasu. Prawidłowo odpowiadały na zadawane pytania. Słuchały podpowiedzi pana leśnika i wyciągały trafne wnioski.

Następnie , wspólnie wyszliśmy do ogrodu przedszkolnego, gdzie omawialiśmy wyniki obserwacji wzrostu drzewa zasadzonego przez nas w ubiegłym roku. Spacerując wśród drzew i krzewów, dzieci miały możliwość poznawania przyrody poprzez jej odbiór wszystkimi zmysłami np. dotyk kory i powierzchni liści, słuchanie szumu drzew, podziwianie barw roślin i zwierząt.
Podsumowaniem zdobytych wiadomości było stworzenie – już w sali przedszkolnej – makiety lasu, na której ukazana jest jego warstwowa budowa.
Bardzo dziękujemy pracownikowi Nadleśnictwa Lubartów za interesujące zajęcia i przekazane wiadomości.
Przeprowadzone zajęcia były częścią realizowanego w naszej grupie Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego,, Z ekologią na Ty”

Panie pracujące w grupie Zajączki