DRUŻYNA KANGURA

W naszym Przedszkolu raz w tygodniu odbywają się zajęcia Drużyna Kangura w których to dzieci z różnych grup bardzo chętnie uczestniczą. Są to zajęcia zachęcające dzieci do aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Tym samy ćwiczenia wyrabiają w dzieciach potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Celem programu Drużyna Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem, kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej co sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci. Z dużym zapałem i zaangażowaniem wszystkie dzieci wykonują ćwiczenia i uczestniczą w zajęciach. Sprawia im to dużo radości i satysfakcji.

Paulina Podleśna