Z EKOLOGIĄ NA TY

Dzieci z grupy Biedronki uczestniczą w realizacji projektu edukacyjnego ogólnopolskiego pt. „Z ekologią na Ty”. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kierunki polityki oświatowej. Celem projektu jest:
– wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka,
– tworzenie sytuacji edukacyjnych budzących wrażliwość dziecka,
– tworzenie warunków na pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody.
Dnia 06.10.2021r. Biedronki zrealizowały zadanie z pierwszego modułu „Jestem EKO”. Aktywność ich polegała na malowaniu kredą na tarasie pojemników do segregacji odpadów. Następnie przystąpiły do zajęć praktycznych segregowania śmieci. Wspólna praca przyniosła dzieciom wiele radości i dała satysfakcję z wykonanej pracy. 

Elżbieta Bystrzycka