KRÓLICZKI SĄ EKO

Dnia 4 października,w grupie  Króliczków  odbyły się kolejne zajęcia w ramach realizacji projektu „Z ekologią na Ty”,  których głównym celem było zachęcanie dzieci do segregowania śmieci oraz dbania o otaczający świat.  Po wyjściu na plac przedszkolny dzieci świetnie współpracowały i z wielkim zaangażowaniem oraz radością uczestniczyły w zabawie „Malowanie kredą na chodniku” wykorzystując tym samym zdobytą wiedzę. Kolorowały pojemniki na odpowiednie kolory oraz segregowały odpady (plastik, szkło, papier, bio).

Marzena Karczmarz