WYCIECZKA JEŻYKÓW DO PARKU MIEJSKIEGO

Przedszkolaki z grupy „Jeżyki” lubią aktywnie spędzać czas, dlatego też dnia 14 września 2021 r. wybrały się na wycieczkę do parku miejskiego. Celem wycieczki było:

– obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku;
– zwrócenie uwagi na różnorodność roślin parkowych, jesienny koloryt i piękno przyrody;
– poznanie wielozmysłowe (za pomocą słuchu, węchu, wzroku) otaczającej przyrody;
– zebranie materiału przyrodniczego;

Przed wycieczką dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego zachowania się na drodze oraz w parku i zaraz po śniadaniu wyruszyły. Podczas spaceru po parku, Jeżyki przyglądały się przyrodzie, która już małymi kroczkami przybierała „barwy jesienne”, nasłuchiwały odgłosów ptaków. Zatrzymując się przy różnych gatunkach drzew, przedszkolaki oglądały ich liście i owoce, określały różnice i podobieństwa między nimi i na tej podstawie podawały ich nazwy. Dzieci poznawały przyrodę różnymi zmysłami dlatego też, nie obyło się bez zbierania najpiękniejszych kolorystycznie liści, żołędzi i kasztanów, które po powrocie ozdobią kącik przyrodniczy w sali i będą wykorzystane do prac plastycznych. Największą frajdę – jak to jeżom – sprawiło baraszkowanie wśród miękkich, pachnących liści. Niespodzianką dla przedszkolaków było spotkanie prawdziwego sokoła, który w ostatnich dniach pilnuje porządku w naszym parku.

Tego dnia park odkrył przed nami swoje piękno. Wycieczka dostarczyła nam nie tylko wielu wiadomości, ale również niezapomnianych wrażeń.

G. Szewczyk, S. Wojnowska