ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INNOWACJI IMITUJĄCEJ „IMIĘ DZIECKA – KLUCZEM DO NAZYWANIA ŚWIATA” W GRUPIE MISIE.

Dzieci z grupy Misie przystąpiły do wykonania I bloku realizowanej w tym roku szkolnym 2021/2022 innowacji imitującej pt. „Imię dziecka – kluczem do nazywania świata.” Jej głównym celem jest nabywanie umiejętności czytania przez dzieci podczas stymulowania rozwoju ich aktywności w trakcie podejmowanych różnorodnych zabaw i ćwiczeń. Przedstawione w programie propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci rozwijające tę umiejętność, oparte są na założeniach Odimiennej metody nauki czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak i dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci oraz są zgodne z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ilona Kożuch


Przedszkolaki poznały sposób zapisu struktury swojego imienia.
Formę odimienną wybierały samodzielnie.

Wybrane zabawy:

„Deszcz wizytówek” – poznawanie struktury zapisu swojego imienia

„Gdzie dzisiaj usiądę?” – rozpoznawanie struktury zapisu własnego imienia

„Na ryby…” – rozpoznawanie struktury zapisu własnego imienia

„Klamerki obecności” – rozpoznawanie struktury zapisu własnego imienia

„Jedzie pociąg z daleka” – rozpoznawanie struktury zapisu własnego imienia

„Listonosz” – rozpoznawanie struktury zapisu własnego imienia

„Samoloty” – rozpoznawanie struktury zapisu własnego imienia
oraz wprowadzanie rozpoznawania struktury zapisu imienia kolegi/koleżanki z grupy