PRACOWNICY NADLEŚNICTWA LUBARTÓW W PRZEDSZKOLU

Dnia 27.04.2021r. dzieci z grupy ZAJĄCZKI i PSZCZÓŁKI odwiedzili pracownicy Nadleśnictwa Lubartów. Tematem spotkania było przybliżenie przedszkolakom w ciekawy sposób wiadomości na temat lasu i jego mieszkańców.
Dzieci dowiedziały się jakie zwierzęta występują w lasach w najbliższej i dalszej okolicy. Poznały ich wygląd, odcisk łapy i odgłosy wydawane przez omawiane zwierzęta. Rozpoznawały nazwę drzewa na podstawie fragmentów gałązki. Była ożywiona dyskusja o znaczeniu lasów dla ludzi i życia na Ziemi : są ,, fabryką tlenu”, chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ulubionym miejscem wypoczynku ludzi, stanowią ostoję dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Z lasów pozyskujemy drewno i płody runa leśnego.
Dla utrwalenia przekazywanych treści , prowadzący zajęcia pracownicy Nadleśnictwa Lubartów zadawali zagadki, pytania.Wspólnie z dziećmi mówili wiersze o zwierzętach. Na zakończenie spotkań w poszczególnych grupach podkreślono potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

M. Krupa, E. Zmysłowska, E. Truszkowska

ZAJĄCZKI

PSZCZÓŁKI