LISKI ZGŁĘBIAJĄ TAJEMNICĘ „EMPATII”

Grupa Lisków ukończyła moduł IV – „Empatia” innowacji pedagogicznej „Emocja” w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”. Zrealizowaliśmy scenariusz. Dzieci wysłuchały bajki Joanny Chmielewskiej pt.: „Tajemnica znikających ciasteczek”, na podstawie której rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można pomóc i okazać zrozumienie osobom z niepełnosprawnościami. Zastanawialiśmy się czy „inny” znaczy gorszy. Wczuwaliśmy się w emocje osób przedstawionych na ilustracjach, demonstrowaliśmy je ciałem i mimiką, korzystając z supermocy empatii. Stworzyliśmy również plakat, prezentujący znaczenie słowa empatia. Budowaliśmy relacje podczas wykonywania ćwiczeń wg metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Umieściliśmy w swojej placówce na tablicy informacyjnej naszej grupy. Łącząc się ze wszystkimi osobami mającymi Zespół Downa oraz zwracając uwagę na promowanie praw tych osób do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, 22 marca świętowaliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa i założyliśmy skarpetki nie do pary, w różnych kolorach i wzorach. Wykonaliśmy także prace plastyczne skarpet nie do pary. Oglądaliśmy proponowane teatrzyki kukiełkowe: „Smutek zmieniać w radość”, „Dlaczego warto mówić o uczuciach?”, film „Grufołak” i fragment filmu „W głowie się nie mieści”. Razem z Uniwersytetem Dzieci zgłębialiśmy tajemnicę: „Gdzie kryje się empatia?”. Przedszkolaki realizując moduł – Empatia świetnie się bawiły, szczególnie podczas zabaw wg Weroniki Sherborne. Bardzo zaangażowały się w interpretację rysunków oraz rozmowę na temat okazywania drugiej osobie empatii. Myślę, że już każdy Lisek wie, co to jest empatia.

Agnieszka Woźniak