„GORĄCZKA ZŁOTA” W NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Gorączka Złota” 2020/2021, której organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż. Akcja polega na zbieraniu „złotych monet” – 1 gr, 2 gr, 5 gr – i połączona jest z konkursem pt. „Największy zbieracz złota. Placówka, która pozyska „największą wagę” złotych monet otrzyma nagrodę oraz dyplom. Zbiórka monet odbędzie się do dnia 15.06.2021 r.

Akcja „Gorączka Złota” oprócz pozyskania funduszy na działania pomocowe dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej , ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich o wielkich sercach -Rodziców oraz dzieci z naszego przedszkola –  do uczestnictwa w akcji.

Koordynatorzy:
S. Wojnowska,
E. Zmysłowska