DZIEŃ MATEMATYKI U MISIÓW

Zabawy matematyczne w przedszkolu są fundamentem logicznego myślenia, ale przede wszystkim bawią, uczą i rozwijają.
Przedszkolaki z grupy Misie bardzo lubią właśnie ten rodzaj aktywności, który zachęca je do wspólnych poszukiwań i rozwiązań, inspiruje do podejmowania nowych i coraz trudniejszych wyzwań, a ponadto wyzwala w dziecięcych umysłach generowanie nowych pomysłów
Dzień matematyki, który jest obchodzony właśnie dzisiaj (12.03.2021) stał się dla nas okazją do podjęcia matematycznych wyzwań.
Misie rozwijały swoje umiejętności podczas przeliczenia, rozpoznawania kształtów figur geometrycznych, doskonaliły orientację przestrzenną i odgadywały zakodowane zapisy matematyczne. Z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyły w matematycznych zabawach i grach dydaktycznych.

Ilona Kożuch, Grażyna Szymona