BIEDRONKI W POSZUKIWANIU WIOSNY

Dość mam sanek,
nart i śniegu.
Chcę już w piłkę grać!
Po zielonej trawie biegać!
W berka sobie grać!
Dość mam chlapy i roztopów,
szarych, smutnych dni.
Przybądź, wiosno, jak najprędzej
rozchmurz niebo mi.
Przynieś kwiaty, promyk słonka
zieleń liści, ptaków śpiew.
Niech zadźwięczy pieśń skowronka.
Przybądź, proszę Cię.

E. Bystrzycka