PROJEKT „ZAWODY” W GRUPIE BIEDRONKI

W ostatnim tygodniu lutego realizowaliśmy projekt „Zawody”. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia było poszerzyć zasób wiedzy dzieci dotyczącej zawodów, które nas otaczają. Ponadto postawione zadania miały wpłynąć na poszerzenie i wzbogacenie słownictwa, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej oraz doskonalenie umiejętności parateatralnych oraz manualnych. Zaproponowane zabawy i działania spotkały się z ogromnym zainteresowaniem dzieci. Pierwszym zadaniem dzieci było przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich pracy zawodowej. Następnie wykonały kukiełki i odgrywały scenki teatralne. Wielką radość sprawiły im również zabawy konstrukcyjne i budowanie wież z klocków. Z dużym zaangażowaniem przedszkolaki wyplatały z plasteliny bułeczki, rogaliki i obwarzanki. Ostatnim zadaniem projektu było pieczenie chleba. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem. Z zaciekawieniem oglądały produkty spożywcze, wagę kuchenną, foremki i akcesoria kuchenne. Uwieńczeniem wspólnej pracy była degustacja chleba.

Zaproponowane działania przyczyniły się do rozwoju umiejętności współdziałania w grupie i przyniosły dzieciom zadowolenie z wykonanych zadań.     
                                                                                                             

E. Bystrzycka M. Misiak