,,CZERWONE KORALE” – WARSZTATY BIZUTERII REGIONALNO-FOLKOWEJ

Tradycje, zwyczaje i sztuka ludowa są częścią historii i kultury narodowej. Dziecko poznając obyczaje i tradycje, poczynając od własnej rodziny, poprzez region, aż do wiedzy historycznej o Polsce kształtuje swoją tożsamość lokalną i narodową.
Zapoznawanie dzieci z własnym dziedzictwem kulturowym powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa, poprzez formy dostosowane do wieku we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Aby dzieci mogły przywiązywać się do swojej ,,Małej Ojczyzny” ,muszą ją dobrze poznać i poczuć jakie bogactwo tkwi w historii, tradycji i kulturze. Należy wzbogacać przeżycia dzieci, budzić ich ciekawość wobec najbliższego otoczenia. Wrażliwość małych dzieci sprawia, że absorbują one obrazy, kształty, barwy, zapachy i dźwięki w sposób niebywale intensywny. Doznania emocjonalne utrwalane w dzieciństwie, a przywołane w pamięci po latach powodują, że odkrywamy uroki miejsc z dzieciństwa, do których tęsknimy, wracamy.
Ważny jest sposób przekazywania dzieciom wiadomości na temat historii i sztuki. Jak wzbudzać ich zainteresowania, ciekawość, tym co dotyczy naszego miejsca zamieszkania i okolicy​? Jak dotrzeć do ludzi-pasjonatów historii i sztuki ?
Okazuje się, że ludzie z pasją są wśród nas. Pani Magda pracująca w grupie Zajączki, od wielu lat tworzy biżuterię. Poprosiliśmy ją o zaprezentowanie naszym dzieciom zbiorów ozdób wytwarzanych dawniej i obecnie w ramach tematu: ,,Czerwone korale” -warsztaty biżuterii regionalno-folkowej.

Jest to zadanie z projektu ,,PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” realizowanego w pracy z dziećmi z grupy ZAJĄCZKI w bieżącym roku szkolnym.
Pani Magda opowiedziała dzieciom, że zajmowała się wyrobem bizuteri dawniej -nim rozpoczęła pracę w przedszkolu. Zaprezentowała warsztat pracy i materiały do wyrobu ozdób. Wszystko zapakowane i poukładane w torebeczkach i pudełkach. Mówiła o różnych sposobach wytwarzania elementów zdobniczych, np. metodzie decoupage.
Dużą ciekawość wzbudziły wyroby z bardzo małych koralików. Ale najbardziej podobało się przedszkolakom samodzielne robienie biżuterii.
Podzielone na małe zespoły lub indywidualnie wybierały, nawlekały, przesuwały i łączyły koraliki Efektem ich pracy zostały przepiękne kolczyki, korale, wisiorki i bransoletki.
Były emocje i działanie. Dzieci doświadczyły ile precyzji potrzeba, aby nawlekać małe elementy. Jak różnorodne są materiały do wytwarzania biżuterii: żyłki, druciki, narzędzia do cięcia i zginania. Praca trudna, ale dająca wiele satysfakcji.
Wystawa wyrobów biżuterii regionalno – folkowej znajduje się w holu przedszkola.
Dziękujemy pani Magdzie za zainteresowanie dzieci sposobem wytwarzania biżuterii regionalnej i za zachętę do rozwijania pasji i talentów drzemiących w każdym z Nas.

Małgorzata Krupa, Emilia Truszkowska