MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W ZAJĄCZKACH

„Dbaj o język i mów poprawnie,
ładnie, wyraźnie oraz dokładnie,
 bo kto nie ćwiczy często języka,
ten się w mówieniu potem potyka” (M. Strzałkowska).

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Aby uczcić to święto, dzieci z grupy Zajączki wzięły udział w zajęciach z logopedą, panią Magdaleną Cieślik. Spotkanie miało na celu kształtowanie świadomości językowej naszych przedszkolaków, propagowanie dbałości o poprawność i rozwój polszczyzny oraz poszerzenie wiedzy o języku polskim. We wszystkich działaniach towarzyszyły nam „mowa i słowa”. Na potrzeby zajęć została przygotowana gra dydaktyczna: „Razem przez Polskę- gramy w biało-czerwoną”, w której przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności dotyczące Polski i języka polskiego. Dzieci ochoczo przemierzały kolejne pola naszej gry, rozwiązywały czekające na nie zagadki, odpowiadały na pytania oraz aktywnie wykonywały zadania. Śpiewały piosenki, tańczyły krakowiaka, rozmawiały o polskich zwrotach grzecznościowych, symbolach narodowych, miastach, zwierzętach i roślinach i potrawach Polski. Dzięki ilustrowanemu słownikowi gwary lubelskiej poznały słowa, które są typowe dla naszego regionu. Towarzyszyło temu wiele śmiechu i radości. Na koniec razem z p. Magdą wyrecytowały i zilustrowały ruchem wierszyk przypominający o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. Przygotowane zabawy językowe podejmowane były przez dzieci z dużym zaangażowaniem, podczas zajęć panowała życzliwa atmosfera i pozytywne relacje w grupie.
Dbałość o język polski powinna towarzyszyć nam nie tylko w dniu jego święta. Każdy Polak, mały czy duży, powinien dbać o piękno i poprawność swoich wypowiedzi. Nasze przedszkolaki już to wiedzą!

Magdalena Cieślik