REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO: Raz dwa trzy – mówię ja ,mówisz Ty!”

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z grup: Motylki, Króliczki i Kotki uczestniczą w grupowych zajęciach logopedycznych realizowanych w ramach projektu edukacyjnego z zakresu wspomagania i stymulowania rozwoju mowy najmłodszych przedszkolaków. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej z grup. Na zajęciach wykorzystywane są ćwiczenia i zabawy o charakterze logopedycznym oraz ogólnorozwojowym, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, a także ciekawe, aktywizujące dzieci do działania pomoce dydaktyczne.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, podejmując różnorodne aktywności, z dużą starannością i zaangażowaniem wykonują ćwiczenia logopedyczne. Ćwiczą narządy mowy, prawidłowy oddech, doskonalą motorykę małą i dużą , rozwijają percepcję słuchową, spostrzegawczość i słownictwo. Powtarzają, naśladują,  ilustrują ruchem treść piosenek i wierszy, odpowiadają na pytania. Wszystko po to, aby coraz lepiej rozwijać swoje umiejętności językowe i komunikacyjne. Wszystkim działaniom towarzyszy miła i wesoła atmosfera. Projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego. 

                                                                               Magdalena Cieślik- logopeda

ZDJĘCIA: GRUPA Króliczki

ZDJĘCIA: GRUPA Kotki