LISKI POZNAJĄ CIEPŁE, PUCHATE, ZIMNE I KOLCZASTE SŁOWA

Liski w dniach od 11-go stycznia do 14-go lutego realizowały III Moduł Innowacji Pedagogicznej „Emocja” w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”, który nosił tytuł „Moc Słów”. Pierwszym naszym zadaniem było umieszczenie plakatu informacyjnego na temat modułu. Następnym realizacja scenariusza pt.: „Moc słów”. Na początku zajęć dzieci zaznaczały na termometrach swoje samopoczucie. Następnie witaliśmy się różnymi częściami ciała w rytm melodii „Marsza Radetzky’ego” Johann’a Strauss’a. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „Czym jest magia słów”. Potem wyruszyliśmy pociągiem do „Krainy Magii Słów”. Dotarliśmy do pierwszej stacji – „Wierszykowo”, gdzie słuchaliśmy wiersza Natalii Usenko „Magia słów” i rozmawialiśmy na temat tego, kiedy mówimy: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry i do widzenia. Po dotarciu na następną stację „Dla każdego cos miłego” zawitaliśmy do „Krainy Życzliwości”, w której wszyscy są mili i popularne jest mówienie sobie miłych rzeczy. Słuchaliśmy także opowiadania pt.: „Drzewko pięknych słów” oraz wykonaliśmy takie drzewko, na którego liściach napisaliśmy „miłe słowa”. Kolejna stacja, to stacja „Trzy magiczne słowa”. Dzieci odgrywały scenki, w których używały „magicznych słów” – proszę, dziękuje i przepraszam. Po dotarciu na ostatnią stację „Medale wdzięczności”, Liski wykonały z talerzyków medale dla kolegi lub koleżanki. Za wykonanie zadań przypisanych do każdej stacji, dzieci otrzymywały jeden bilet, na którym napisane były sylaby. Po przeczytaniu ich powstał napis „Magia słów”. I w ten sposób podróż po krainie „Magii słów” dobiegła końca.

Liski wykonały jeszcze dwa dodatkowe zadania:

  1. Zastanawiały się i szukały ciepłych i puchatych słów oraz rozmawiały, o tym jak się czują, gdy ktoś mówi do nim takie słowa. Zwróciły również uwagę na zimne i kolczaste słowa oraz ich wpływ na ich samopoczucie. Wykonały także plakat ilustrujący ciepłe i puchate słowa.
  2. Zorganizowały eksperyment z ryżem i emocjami, obserwowały jego efekty i wyciągały wnioski.

Zajęcia bardzo zaciekawiły wszystkie Liski oraz przyczyniły się do przełamywania nieśmiałości, rozwijania wyobraźni oraz ekspresji ruchowej. Zajęcia miały także na celu: wdrażanie do zachowań akceptowalnych społecznie, wprowadzanie dzieci w kulturę bycia oraz zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym.

Agnieszka Woźniak